Kontakt

GALÉRIABOWLING KOŠICE
OC GALÉRIA
Toryská ul.č.5
04001 Košice
rezervácie dráh : +421 918 338 338
zodp. vedúci :+421 903 712 927  Vladimír Merkovský 

email: bowlshop@centrum.sk